Aysat Industrial Oils And Chemicals
                

Ara


Tehlikeli Atık Bertarafı


Sanayi atıklarının yasal prosedürlere ve sosyal sorumluluk prensiplerine uygun şekilde bertaraf edilmesi, günümüzün önde gelen problemleri arasında yer almaktadır. Sanayileşme yolunda ve AB normlarına uyum sürecinde hızlı adımlarla ilerleyen ülkemiz açısından bu konunun önem ve önceliği hiç şüphesiz daha fazladır.

ATIK YÖNETİMİ NASIL YAPILMALIDIR ?

Uygulanabilir ve verimli bir Atık Yönetimi için aşağıdaki adımların uygulanması gerekir.

1- Yetkili / Sorumlu Belirlemek:Atığa ait işlemlerin tek elden ve sorunsuzca yürütülebilmesi için ilk adım olarak bu konuda bir sorumlu belirlenmeli ve bu kişi tarafından yeterli sayıda personelden oluşan bir Çevre birimi oluşturulmalıdır.

2- Atığın Tanımlanması:Tesiste ortaya çıkan tüm atıklar ilk önce tanımlanmalı (evsel nitelikli katı atıklar, ambalaj atıkları ve endüstriyel nitelikli atıklar (tehlikeli atıklar, atık yağlar, kontamine (herhangi bir tehlikeli atık/atık yağ bulaşmış) ambalaj atıkları)) ve kaynakları belirlenmelidir. Bu atıkların hangi mevzuata tabi olduğu, nasıl toplanması, taşınması, geçici depolanması gerektiği, maksimum depolama süresi gibi hususlar belirlenmelidir. (Yönetmeliklere http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.trsayfasından ulaşılabilir.)
3- Kaynağında Ayrı Toplama:Tüm atıkların kaynağında ayrı toplanması için bu atıkların oluştuğu yerlere yeterli büyüklükte ve sayıda atığın türüne ve niteliğine uygun konteynırlar konmalıdır.
4- Personel Eğitimi:Gerek atık yönetiminden sorumlu ekibe, gerekse tüm personele atık yönetimi konusunda eğitim/bilgi verilmelidir.

5. Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması:Kaynağında farklı konteynırlarla ayrı olarak toplanan atıkların tesis içerisinde güvenli ve mevzuata uygun şekilde geçi depolanması için bir “Geçici Atık Depolama Alanı” kurulmalıdır.

6.Ön İşlem:Ambalaj atıkları, tehlikeli atık ile kontamine olmuş ambalajlar (mesela boya tenekeleri) depolanırken ve taşınması esnasında daha az yer kaplaması için mümkünse sıkıştırılmalıdır. Sulu atıklar ise mümkün olduğunca susuzlaştırılmalıdır. Bu önlemler ağırlık ve maliyet açısından firmaya önemli ekonomik avantaj sağlamaktadır.

7.  Atıkların Bertaraf / Geri Kazanıma Gönderilmesi:Geçici depolama alanındaki atıkların bertaraf/geri kazanımı için araştırma yapılmalı bu konuda lisanslı tesislerle görüşme yapılarak atığı alacak yetkili tesis seçilmelidir.

ATIK YAĞ:Diğer atıklardan farklı olarak atık yağların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi için öncelikle atık kategorisinin belirlenmesi gereklidir. http://www.lab-cevreorman.gov.tr/yonetim/sorgu.asplinkinden ulaşılabilecek çevre referans laboratuarlarından birine atık yağdan gönderilerek test edilmesi sağlanır ve raporda belirtilen atık kategorisine göre atık bertarafı yaptırılır. (1. Kategori atık yağlar-Rejenerasyon ve rafinasyon ile geri kazanım, 2. Kategori atık yağlar-Enerji geri kazanım, 3. Kategori atık yağlar- Tehlikeli Atık Yakma Tesislerine gönderilir). Bu atıklara ilişkin atık kodları “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te verilen tablolardan belirlenir.

Atığın tipine göre Bakanlıktan Lisans almış firma listelerine aşağıda verilen linklerden ulaşılabilir.

Tehlikeli Atıklar:
Atıkları İlave Yakıt Olarak Kullanan Çimento Fabrikaları:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/ekyakit.xls
Tehlikeli Atık Geri Kazanım / Bertaraf Tesisleri:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/tehlikelilisans.xls

Tıbbi Ve Özel Atıklar:
Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisleri
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/atikyag.doc
Atık Akü Geri Kazanım Tesisleri:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/atikaku.doc
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/sterilizasyon.xls
Ömrünü Tamamlamış Lastikler İçin Geri Kazanım Tesisleri:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/lastik.doc
Elektrikli Ve Elektronik Atıkların İşlenmesi İle İlgili Uygun Görüş Verilen Firmalar:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/elektronik.doc

Ambalaj Atıkları :
Ambalaj Atıkları Toplama / Ayırma Ve Geri Dönüşüm Tesisleri:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/ambalajlisans.htm

Taşıma Firmaları Ve Araçları :
Tıbbi Atık Taşıma Firmaları Ve Araçları:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/tibbiatiktasima.xls
Tehlikeli Atık Taşıma Firmaları Ve Araçları:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/tasimalisans.xls
Atık Akü Taşıma Firmaları Ve Araçları:
http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans/lisans/akutasima.xls

8. Kayıtların Tutulması: Yapılan tüm işlemlere ait kayıtların düzenli olarak tutulması gerekir. Bu da atık beyan formlarının düzenlenmesinde, Atık Yönetim Planlarının hazırlanmasında ve olası revizyonlarda kolaylık sağlar.Satış Bilgi Hattı | +90 262 643 76 38-39 pbx
© 2012 Aysat Industrial Oils And Chemicals
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünler | Kariyer | İletişim |
Site Haritası | Gizlilik Politikası | info@aysat.com.tr   
RSS